Vi söker volontärer!

 
Sitter och planerar sommarens uppföljningsbesök för våra utplacerade hundar. Hittehund behöver förstärkning i vissa områden som delar av Skåne och Österlen samt Värmland. Det kan gälla punktinsatser som att åka på hembesök och följa upp hundar som har fått hem. Observera att det här inte är oanmälda besök och kontroller, utan besök som sker efter överenskommelse, och inbjudan från hundägaren.

Vid ett uppföljningsbesök är det alltid bra om man har en kamera eller telefon som man kan ta lite bilder och/eller videofilm med, till hundens tidigare familj/fosterhem.

Meningen med besöket är att återträffa hunden och finnas till hands för hundägaren om de har problem på någon punkt. Man behöver ej själv vara hundinstruktör utan det finns att tillgå inom Hittehund då vi rekommenderar särskilda instruktörer i och med hundens omplacering.

Vi skulle även behöva samarbete med fler hundinstruktörer/hundpsykologer inom dessa län, och viktigt för oss är att de arbetar med moderna utbildningsmetoder, med mjuk ideologi med beröm och belöning och positiv förstärkning.

Andra uppgifter som kan uppkomma är att vid akut behov träffa en hundägare som behöver omplacera sin hund, och vi kan där även behöva komplettera med riktigt bra hundfotografer. Oftast så arbetar vi i ett team kring varje hund, varje hund har en egen kontaktperson som har träffat hunden, ofta återkommande gånger, om det finns ett problembeteende är en hundpsykolog inkopplad, det finns en kontaktperson inom Hittehund och vi kompletterar ofta med en till person som gör djupintervjuer med hundägaren per telefon i lugn och ro.

Vi försöker att stötta hundägaren så denne kan ha kvar sin egen hund under den tid som omplaceringen tar, men i vissa fall finns det särskilda omständigheter som gör att det brådskar.

Att vara volontär inom Hittehund påminner inte alls om det man ser på tv från Djurpolisen, utan det som är roligast är just uppföljningsbesöken. Det är många och långa telefonsamtal, och man behöver ofta ha livserfarenhet så man kan bemöta många olika människor som ofta befinner sig i kris. Människokännedom och en hög social kompetens, värme, empati, och snabb handlingsförmåga behövs ofta mer än enbart hundkännedom, då det även handlar om människorna bakom hunden.

Ofta kan man börja med att enbart följa upp redan utplacerade hundar utan eget ansvar, och på så vis växa in i verksamheten. Vi försöker ta hand om våra volontärer genom att inte bränna ut deras vilja att hjälpa till. Vi är flera som växlar mellan olika hundärenden som sker när vi har tid och möjlighet, och inför varje uppdrag har man möjlighet att tacka nej ifall det inte passar just då. Just att man bara är engagerad när man själv kan, och inte blir nedringd hela tiden har vi märkt är ett arbetssätt som fungerar som bäst.

Om du har följt oss på facebook under en längre tid har du kanske en viss uppfattning om hur vi arbetar. Men som sagt, i Österlen behöver vi fler volontärer, samt även i många delar av Värmland.

Om det låter intressant, skriv ett mail till oss och berätta om dig själv tillsammans med sina kontaktuppgifter! info@hittehund.nu

RSS 2.0